Overhoeks, Amsterdam:
Stadswijk in wording
Woensdag 19 juni 2024
Monumentaal wonen op Landgoed De Klokkenberg Dinsdag 23 april 2024 Key Decision Makers Meeting
Oostenburg Amsterdam
Donderdag 30 november 2023 Terugblik
Spoorzone Tilburg
Een nieuw stuk stad met respect voor het verleden
Dinsdag 24 oktober 2023 Terugblik
Lieven Amsterdam
Bruisende wooncommunity voor 1200 woonstarters en studenten
Donderdag 25 mei 2023 Terugblik
OurDomain Rotterdam
Stedelijk wonen in de 21ste eeuw
Dinsdag 21 maart 2023 Terugblik
Exclusief projectbezoek
Sluishuis Amsterdam
Donderdag 8 december 2022
Wonen In Eindhoven &
Gebiedsontwikkeling Strijp-S
Donderdag 23 juni 2022 Terugblik
Wonen In Den Haag
De Stadstuin
Dinsdag 26 april 2022 Terugblik
2030istoday
De toekomst van wonen
Dinsdag 15 maart 2022 Programma
Wonen In Rotterdam
Fenix I
Dinsdag 14 december 2021 Terugblik
Wonen In Amsterdam
Zuidoever
Donderdag 1 juli 2021 Terugblik
Een blik op de toekomst
Woningbouw & Stadsontwikkeling
Woensdag 19 mei 2021 Programma

 

Wonen in Nederland (WIN) is de business community voor de professionele residentiële markt in Nederland.

De residentiële markt is het grootste marktsegment met ruim 836 miljoen m² oppervlakte en volop in verandering.

Het woningtekort is torenhoog. De bouwsector houdt de groei niet bij. Zeker in grootstedelijke gemeenten is de druk op de woningmarkt het grootst. Het aanbod huurwoningen blijft nog steeds ver achter bij de vraag. De ambitie bestaat om op regionaal niveau samen te werken en afstemming te zoeken, maar concrete maatregelen blijven uit.

De corporaties staan voor een grote opgave. Ze hebben een uitermate belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, maar moeten anderzijds ook voldoende nieuwbouw realiseren. Hoe gaan ze hun budgetten optimaal inzetten? Een sterke professionalisering en collectivisering -meer appartementen- zet zich door. Steeds minder mensen bouwen zelf een huis, mede door de toegenomen en telkens strengere regelgeving. Meer en meer internationale beleggers zijn geïnteresseerd in Nederlands vastgoed. Er is meer dan 20 miljard euro beschikbaar.

LEES MEER OVER DEZE GROEIMARKT

WIN is een bijzonder breed marktsegment: appartementen, (modulaire) woningen, zorgbouw, woontorens, transformatieprojecten, gebouwen gemengd gebruik tot grootschalige wijk- en stadsvernieuwingsprojecten.

BEKIJK ALLE WOONVORMEN

We spelen in op actuele trends zoals hoogbouw, modulaire en printbare woningen, levensloopbestendig wonen, alternatieve woonvormen. We gaan een frisse dialoog aan met woningcorporaties, overheden, investeerders, ontwikkelaars en financiële instellingen. Natuurlijk ontmoeten we de leidende architecten, studiebureaus, aannemers en andere adviseurs met een focus op residentieel en zorgvastgoed.

DEELNEMEN

Zorgeloos wonen verfijnt het leven.