Wonen In Rotterdam
Bezoek Fenix I
Dinsdag 14 december 2021
Wonen In Amsterdam
Bezoek Zuidoever
Donderdag 1 juli 2021 Terugblik
Een blik op de toekomst
Woningbouw & Stadsontwikkeling
Woensdag 19 mei 2021 Programma
Online Inspiratiesessie
Wonen in Den Haag
Dinsdag 16 maart 2021
Online Inspiratiesessie
Wonen in Amstelveen
Maandag 30 november 2020

 

Wonen in Nederland (WIN) is de business community voor de professionele residentiële markt in Nederland.

De residentiële markt is het grootste marktsegment met ruim 836 miljoen m² oppervlakte en volop in verandering.

Het woningtekort is torenhoog. De bouwsector houdt de groei niet bij. Zeker in grootstedelijke gemeenten is de druk op de woningmarkt het grootst. Het aanbod huurwoningen blijft nog steeds ver achter bij de vraag. De ambitie bestaat om op regionaal niveau samen te werken en afstemming te zoeken, maar concrete maatregelen blijven uit.

De corporaties staan voor een grote opgave. Ze hebben een uitermate belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, maar moeten anderzijds ook voldoende nieuwbouw realiseren. Hoe gaan ze hun budgetten optimaal inzetten? Een sterke professionalisering en collectivisering -meer appartementen- zet zich door. Steeds minder mensen bouwen zelf een huis, mede door de toegenomen en telkens strengere regelgeving. Meer en meer internationale beleggers zijn geïnteresseerd in Nederlands vastgoed. Er is meer dan 20 miljard euro beschikbaar.

LEES MEER OVER DEZE GROEIMARKT

WIN is een bijzonder breed marktsegment: appartementen, woningen, landhuizen, woontorens, transformatieprojecten, gebouwen gemengd gebruik tot grootschalige wijk- en stadsvernieuwingsprojecten.

BEKIJK ALLE WOONVORMEN

We spelen in op actuele trends zoals hoogbouw, modulaire en printbare woningen, levensloopbestendig wonen, alternatieve woonvormen. We gaan een frisse dialoog aan met woningcorporaties, overheden, investeerders, ontwikkelaars en financiële instellingen. Natuurlijk ontmoeten we de leidende architecten, studiebureaus, aannemers en andere adviseurs met een focus op residentieel vastgoed.

DEELNEMEN

WIN moet het centrale platform worden voor experten in residentieel vastgoed in Nederland.

  .

ik win jij ook

  .