Recreatie en toerisme, de drijvende kracht en accu van de Nederlandse economie!

(…) RECRON ijvert om de wensen van de recreatiesector opgenomen te krijgen in de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Recreatie en toerisme zijn de drijvende kracht en accu van de Nederlandse economie.

Lees verder op Recron.nl