Woningen

Op 1 januari 2022 telde het CBS 8.043.808 woningen. Dit omvat zowel eengezinswoningen (5,13 miljoen woningen), als meergezinswoningen (2,91 miljoen woningen). De gemiddelde grootte van deze woningen is 120 m2, oftewel 142 m2 voor de eengezinswoningen en 80 m2 voor de meergezinswoningen.