Woningen

Op 1 januari 2020 telde het CBS 7.892.000 woningen. Dit omvat zowel eengezinswoningen (5,06 miljoen woningen), als meergezinswoningen (2,83 miljoen woningen).