Woontorens

Woontorens zitten in de spreekwoordelijke lift. Volgens de Stichting Hoogbouw staan er in Nederland inmiddels meer dan 200 torens met een hoogte van 70 meter of meer. Tientallen staan op de planning om gebouwd te worden.

Hoogbouw is niet meer weg te denken uit Nederland. Voorheen werd hoogbouw vooral ingezet voor kantoren, universiteiten en ziekenhuizen. De stijgende vraag naar urban living dwing stedenbouwers en architecten creatief na te denken over de verdichtingsopgaven van onze binnensteden. Niet alleen de G5 wordt geconfronteerd met deze ruimtelijke ontwikkeling. Veel steden uit de G40 hebben te maken met deze veranderende opgave. Gemeenten spelen in op deze trend door kaders te bieden aan initiatiefnemers van hoogbouw met het opstellen van hoogbouw- en verdichtingsvisies. Daarbij gaat het niet alleen over de maximale hoogte, maar juist ook over condities op straatniveau; denk aan hittestress, sunspots en compensatiegroen. Die condities zijn belangrijk voor de verdere verduurzaming en gezonde groei van onze steden.