Woontorens

Woontorens zitten in de spreekwoordelijke lift. Volgens de Stichting Hoogbouw staan er in Nederland inmiddels meer dan 220 torens met een hoogte van 70 meter of meer. Gelet op het aantal torens in aanbouw komen daar op korte termijn nog eens 45 projecten bij.

Hoogbouw is niet meer weg te denken uit Nederland. Voorheen werd hoogbouw vooral ingezet voor kantoren, universiteiten en ziekenhuizen. De stijgende vraag naar urban living dwingt stedenbouwers en architecten creatief na te denken over de verdichtingsopgaven van de binnensteden. Niet alleen de G5 wordt geconfronteerd met deze ruimtelijke ontwikkeling. Veel steden uit de G40 hebben te maken met een veranderende opgave. Gemeenten spelen in op deze trend door kaders te bieden aan initiatiefnemers van hoogbouw met het opstellen van hoogbouw- en verdichtingsvisies. Daarbij gaat het niet alleen over de maximale hoogte, maar juist ook over condities op straatniveau; denk aan hittestress, sunspots en compensatiegroen. Die condities zijn belangrijk voor de verdere verduurzaming en gezonde groei van onze steden.